top of page

Kiropraktor kliniken Grundhälsan i Kalmar

Där andra ser problem ser jag möjligheter

logga - kopia 4 %.jpg

Välkommen!

72681919-2jljH.jpg

Bokningar/avbokningar göres bäst

med E-Mail, via fliken kontakta oss 

eller med direktmail :    grundhalsan@gmail.com

 

Telenr 0701-471526

 

 

Tänk på 24 h regeln gällande

avbokningar.

            

              Varmt Välkommen!

Det krävs en grundlig tillbakablick i livet ... Med rätt applicerad behandling kan man förändra kroppens belastning.
Vinsten i det är att belastningsrelaterade skador såsom ljumsk/lår bristningar, stressfrakturer(benödem), minimeras drastiskt.
 
Förstadiet till artros- förändringar eller disk- degenerationer/ bråck/expanderingar är muskelspasmer (ryggskott/nackspärr),  småbristningar.
Ichiasliknande symtom eller andra specifika smärttillstånd, som uppstår i samband med belastning.

Därför måste dessa första varningssignaler tagas på största allvar.
Min specialité är s k "omöjliga fall", dessa fall är ofta långt komna i sin mekaniskakompensationsfas och därmed svårbehandlade om man inte börjar på rätt sätt.

Det är insikten om att varje människa är unik som ger mig en sådan hög uppklarningsprocent.
Du kommer inte att mötas av en slentrianmässig inställning, trots mina 31 år i tjänsten är varje enskild individ mycket intressant för mig.

bottom of page